English down below

Dit project is voortgekomen uit het thema ‘Verzet’ van de Illustratie BiĆ«nnale 2018. We moesten een activistische houding aannemen. Ik koos een onderwerp waar ik destijds net over geleerd had en erg gepassioneerd over was geworden (en nog steeds ben): geluidsvervuiling van de zee.

In het kort: Geluidsvervuiling van de zee houd in dat door de geluidstrillingen van (onder andere) seismisch onderzoek en duizenden boten die elke dag door de oceanen varen, het ritme van het zeeleven verstoord word. Vele zeedieren maken gebruik van geluidsgolven om hun weg te kunnen vinden, eten te zoeken of te communiceren. Als dit wordt verstoord door teveel ander geluid kan dit hele ecosystemen overhoop halen.

Ik wilde het probleem niet alleen visueel maken maar er een echte ervaring van maken. Alsof je zou kijken door de ogen (en oren) van het onderwater leven. Hierom ook de keuze om alleen maar met lijnen te werken. Via geluidsgolven zie je alleen de omlijning van dingen, niet de kleur of hoe het licht er op valt.

Deze film is gemaakt met een combinatie van TVpaint en Adobe AfterEffects


This project was the result of the theme ‘protest’ of the Illustration Biennale 2018. We had to take on an activist attitude. I chose a subject I just learned about at the time and was (and still am) very passionate about: sound pollution of the sea.

In short: sound pollution of the sea refers to soundwaves caused by (among other things) seismic research and the thousands of boats that sail the sea every day. These soundwaves heavily disturb the rhythm of marine life. Many marine animals use soundwaves to navigate, search for food or communicate. If this is disturbed by too much other (and louder) noise, it can turn whole ecosystems upside dowm.

I wanted to not only make the problem visual but make it a real experience for the viewer. As if you were looking through the eyes (and ears) of marine life. This is why I only worked with lines. Through soundwaves you can only see the outline of things, not the colour or how the light reflects on it.

This film was made with a combination of TVpaint and Adobe AfterEffects

De verkorte versie (getoond hierboven) was onderdeel van de showreel op de Illustratie Biƫnnale

This shorter version (shown above) was part of a showreel, shown at the Illustration Biennale