English down below


Dit project ging om het besef van de invloed van de telefoon en hoeveel drukte dit met zich meebrengt. De film illustreert deze drukte en afleiding en laat drie verschillende levels zien van het af willen van je telefoon: de verleiding, de frustratie en de verlossing.

We hoopte door de film luchtig te houden en herkenbare scenario’s te verbeelden, het een goede opener zou zijn voor mensen om te praten over de invloed die mobiele telefoons hebben op hun sociale gedrag, en hun leven in het algemeen.


This project was about the notion of influence a smartphone has, and the amount of fuss and noise that comes with it. the movie illustrated this noise and distraction and shows three different levels of wanting to get rid of your smartphone because of it; the temptation, the frustration and the salvation.

We hoped by keeping the movie light-hearted and showing relatable scenarios that it would work as an eye-opener for people. To get the conversation started about the influence of mobile phones on our social lives and people’s lives in general.

Dit project was in samenwerking met Inge Hinskens. De film is vertoond op de eendaagse expositie “Spaceinvaders” op het ontwikkelingsterrein Minitopia in ”s-Hertogenbosch.

Mijn bijdrage aan dit project lag vooral in het begeleiden van het filmen (het bepalen van de compositie en de shot lengte) en de sounddesign


This project was in collaboration with Inge Hinskens. The movie was shown at a one-day exposition called “Spaceinvaders”.

My contribution to this project was in the most part supervising the filming of the movie (determining to compositions and the shot duration) and the sound design