English down below

Bottled Up is een ongoing comic serie die gebruik maakt van een combinatie van strip en animatie. Dit project is gestart als afstudeerproject maar na het afstuderen doorgezet als een hobbyproject.

Stap in een wereld waar je met een beetje magisch water in je koffie de dag door kunt komen. Volg Dara en haar beste vriend Michael in hun zoektocht naar de geheimen achter het magische water en de monopolie die de overheid hierop heeft.

Dit project wordt gemaakt in samenwerking met Kimberley Rochat

Mijn contributie aan dit project is onder andere het schrijven van het overkoepelende verhaal, de animatie scenes van storyboard tot edit uitwerken en belichting toevoegen aan de strippanels


Bottled Up is an ongoing comic series which uses a combination of comic and animation. This project started as a graduation project but continued after graduation as a hobby project.

‘Step into a world where a little bit of magic water in your coffee helps you through the day. Follow Dara and her best friend Michael in their quest to uncover the secrets behind the magical water and monopoly government has on it.

This project is made in collaboration with Kimberley Rochat

My contribution to this project is among other things the writing for the overarching story, making the animation scenes from storyboard to edit and adding lighting to the comic panels